Development Assistance Cameroon
Welkom bij DAC

Stichting Development Assistance Cameroon (DAC) is een particuliere stichting die sinds 1997 de plattelandsbevolking in het westen en noorden van Kameroen steunt. DAC is voortgekomen uit de Stichting Steunfonds Derde Wereld, die al vanaf 1979 in Kameroen werkzaam is.

DAC steunt verschillende soorten projecten, primair gericht op de gezondheidszorg en het onderwijs. We vinden dat hulp uit moet gaan van de vraag die lokaal bestaat en niet van het aanbod uit Nederland.

We richten ons op kleinschalige projecten en werken samen met bestaande organisaties in Kameroen. Wij zetten bij projecten ook in op een eigen bijdrage van de lokale bevolking. We financieren een project in beginsel nooit volledig alleen.  

De resultaten over 2014 en 2015 zijn door het bestuur vastgesteld en ter informatie beschikbaar. Zie de linker kolom onder nieuws.


Kameroen 

Kameroen ligt aan de Westkust van Afrika direct onder Nigeria. DAC is met name werkzaam in het tropische Zuid-westen en Noord-westen van Kameroen. In het verleden zijn ook waterprojecten en irrigatieprojecten gesteund in het droge Noorden van Kameroen. Hieronder ziet u een kaart van Kameroen met in het rood de locaties van de projecten van DAC.